ESNAFA MÜJDE 1.000.000.-TL LİMİTLİ HMB FAİZ DESTEKLİ YATIRIM KREDİSİ

-Esnaf ve sanatkarların işyeri ve taşıt alımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla azami 1.000.000.-TL limitli HMB faiz destekli Yatırım Kredisi kullandırılabilecektir.

ESNAFA MÜJDE 1.000.000.-TL LİMİTLİ HMB FAİZ DESTEKLİ YATIRIM KREDİSİ
14 Mart 2022 - 22:06 - Güncelleme: 15 Mart 2022 - 11:14
1) İşyeri Edindirme Kredisi:

Esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyeti ile uyumlu olacak şekilde, faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkan sağlamak amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür. Krediye ilişkin diğer hususlar aşağıda yer almaktadır:

  *   İşyeri edindirme kredisi, ESKKK kefaletiyle veya Doğrudan kullandırım şeklinde kullandırılabilecektir.

  *   Kredinin üst limiti 1.000.000.-TL olup, HMB faiz destekli işletme kredileri dahil risk bakiyesi 1.000.000.-TL'yi aşmayacaktır.

  *   Kredi, Bölge Koordinatörlüğü yetkisinde tahsis edilerek kullandırılabilecektir.

  *   Kredinin azami vadesi 120 aydır.

  *   Kredi konusu işyerinin ekspertizi Bankamız anlaşmalı eksperleri tarafından yapılacak ve yukarıda
belirtilen limitler içinde kalmak şartıyla ekspertiz değerine kadar kredi kullandırılabilecektir.

  *   Kredi konusu işyeri üzerinde Bankamız lehine 1. derece, asgari kredi tutarının % 100 fazlası kadar gayrimenkul ipoteği tesis edilecek ve kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar ipotek fek edilmeyecektir. İpotek tesis edilecek kredi konusu gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamasına dikkat edilecektir.

  *   Kredi bir defada tek bir işyeri (bağımsız bölüm) alımına yönelik kullandırılacak olup, parçalı kullandırım veya birden fazla işyeri alımına yönelik kullandırılmayacaktır. Fiilen birleştirilmiş olan taşınmazların krediye konu edilmesi durumunda tek bir bağımsız bölüm kredilendirilecek ve tüm bağımsız bölümler üzerine ipotek tesis edilerek işlem yapılabilecektir. Ayrıca, kredi konusu taşınmazın niteliğinin tapu kayıtlarında "işyeri, dükkan,...vb." olarak yer alması gerekmektedir.

  *   İşyeri edindirme kredisi riski devam eden esnaf ve sanatkarın işyeri alımına yönelik ilave yatırım kredisi talebi değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, kullanılan işyeri edindirme kredisinin vadesinden önce kapatılması durumunda, kullandırım tarihinden itibaren en az 3 yıllık süre geçmeden işyeri alımına yönelik yeni yatırım kredisi kullandırılamayacaktır.

  *   İşyerinin satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak kredi talep eden esnaf veya sanatkarın başvuru belgelerinin şubemize ulaşmasından sonra işyeri satın alınmış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

  *   Tamamlanma seviyesi %100'ün altında olan taşınmazlara ilişkin talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  *   HMB faiz destekli yatırım kredileri kapsamında İşyeri Edindirme Kredisi talep eden esnaf ve sanatkardan; ilgili krediyi faaliyet gösterdiği veya göstereceği işyerini satın almak amacıyla kullanacağını, ayrıca kullandığı İşyeri Edindirme Kredisini yukarıda belirtilen amaçlar dışında kira geliri sağlamak, muvazaalı satış vb. amaçlar için kullanmayacağını, bu durumun tespit edilmesi durumunda Hazine tarafından karşılanan faiz desteğinin tamamını iade edeceğine ve kredinin defaten kapatılacağına dair taahhütname alınacaktır.

2) Taşıt Edindirme Kredisi :
Esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerinde kullanmak üzere sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafların ticari kullanım amaçlı talepleri hariç, binek araç talepleri kredi konusu edilmeyecektir. İş makinesi, deniz taşıtı, traktör... vb. alımına yönelik talepler değerlendirilmeyecektir. Krediye ilişkin diğer hususlar aşağıda yer almaktadır:

  *   Taşıt edindirme kredisi, ESKKK kefaletiyle veya Doğrudan Kullandırım şeklinde kullandırılabilecektir.

  *   Kredinin üst limiti 1.000.000.-TL olup, varsa HMB faiz destekli işletme kredileri dahil risk bakiyesi 1.000.000.-TL'yi aşmayacaktır.

  *   Kredi, Bölge Koordinatörlüğü yetkisinde tahsis edilerek kullandırılabilecektir.

  *   Kredinin azami vadesi 84 aydır.

  *   Kredi konusu aracın sıfır kilometre (trafiğe tescil edilmemiş) olması gerekmekte olup, anahtar teslim fiyatının tamamına kadar kredi kullandırılabilecektir.

  *   Kredi konusu araç üzerinde Bankamız lehine rehin tesis edilecek ve kredi tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar kaldırılmayacaktır. Rehin/ön rehin işlemleri Krediler Uygulama Talimatı ve Bankamızın ilgili mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

  *   Kredi bir defada tek bir araç alımına yönelik kullandırılacak olup, parçalı kullandırım veya birden fazla araç alımına yönelik kullandırılmayacaktır.

  *   Taşıt edindirme kredisi riski devam eden esnaf ve sanatkarın taşıt alımına yönelik ilave yatırım kredisi talebi değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, kullanılan taşıt edindirme kredisinin vadesinden önce kapatılması durumunda, kullandırım tarihinden itibaren en az 1 yıllık süre geçmeden taşıt alımına yönelik yatırım kredisi kullandırılamayacaktır.

  *   Kredilendirilecek firmaya hitaben düzenlenmiş proforma faturaya istinaden kredi tutarı tespit / tahsis edilebilecek, ancak kredinin kullandırımı öncesinde faturanın ibrazı mutlaka aranarak, proforma fatura ile karşılaştırılmak suretiyle bir örneği kredi dosyasına alınacaktır.

  *   Kredi kullandırımı, kredi konusu aracın trafik siciline tescilinin kredi talep eden adına yapılması, taşıt rehninin yanında öngörülen / belirlenen teminatların alınması, sigorta işlemlerinin tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecektir.
Sigorta İşlemleri:

İşyeri Edindirme Kredisinde; kredi vadesi boyunca aldıkları gayrimenkullerin Türkiye Sigorta A.Ş. aracılığı ile Kapsamlı İşyeri Sigortası ve DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yapılması zorunludur.

Taşıt Edindirme kredisinde, kredi vadesi boyunca aldıkları taşıt için Türkiye Sigorta A.Ş. aracılığı ile Kasko ve Zorunlu Trafik poliçesi için teklif alınması zorunludur.

   
SAYGILARIMIZLA,


     S.S ÜSKÜDAR ESNAF VE SANATKARLAR
          KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

      Ahmet Çelebi Mh. Halk Cd. No:80 Kat:1
                              Üsküdar/İST


                     Tel: 0216 341 52 96
                     Fax: 0216 553 14 55

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum